Följ Ikano Bostad

Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2017 15:39 CEST

  • Hyresintäkterna ökade med 4,0 % (3,5 %) främst beroende på slutförda om-byggnadsprojekt samt omförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 71,4 mkr (68,6 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,7 % (0,9 %). 
  • Rörelseresultat före värdeförändringar blev något bättre än föregående år och uppgick till 31,2 mkr (28,4 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 26,1 mkr (32,8 mkr). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav. 
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet med 1,3 mkr (-3,9 mkr)
  • .Resultat efter skatt uppgick till 35,5 mkr (33,8 mkr).

För mer information kontakta:
Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter

Tel: +46 73 429 25 65
maria.ryden@ikano.se

För mer information se ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2017.

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger, förvaltar och utvecklar företaget hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter och har cirka 1 300 bostäder i produktion.

Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.