Följ Ikano Bostad

Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari-31 december 2018

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2019 15:12 CET

  • Hyresintäkterna ökade med 3,1 % (3,5 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt, ökning av förvaltad yta samt omförhandlade hyror. Totala intäkter uppgick till 296,8 mkr (288,0 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,7 % (0,6 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar blev bättre än föregående år och uppgick till 142,7 mkr (127,7 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 460,1 mkr (356,8 mkr). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav men förbättrade driftsnetton bidrar även till uppgången.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet med 4,8 mkr (4,3 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 472,8 mkr (340,7 mkr).

För mer information kontakta:
Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad
Tel: +46 703 74 42 85
roger.johansson@ikanobostad.se

För mer information se www.ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2019.

Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar kvadratsmarta och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser. Ikano Bostad har 2 200 bostäder under produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och 293 vårdplatser. Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.