Följ Ikano Bostad

Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2016

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 18:30 CET

  • Hyresintäkterna ökade med 3,0 % (4,1 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samt omförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 207,5 mkr (201,5 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,7 % (0,9 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar är i nivå med föregående år och uppgick till 95,9 mkr (94,1 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 341,2 mkr (153,3 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 9,1 % (4,5 %). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 4,0 mkr (-4,8 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 304,2 mkr (150,9 mkr), beroende på högre värdeförändring på förvaltningsfastigheter jämfört med tidigare år.

För mer information kontakta:

Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter

Tel: +46 73 429 25 65

maria.ryden@ikano.se

IKANO BOSTAD ÄGER, UTVECKLAR OCH BYGGER HYRES- OCH BOSTADSRÄTTER I STOCKHOLM, MÄLARDALEN, GÖTEBORG OCH ÖRESUND. IKANO BOSTAD ÄR EN DEL AV AFFÄRSOMRÅDET FASTIGHETER SOM ÄR EN LÅNGSIKTIG FASTIGHETSÄGARE. AFFÄRSOMRÅDET FASTIGHETER INGÅR I IKANO SOM ÄGS AV FAMILJEN KAMPRAD. IKANO ÄR EN INTERNATIONELL FÖRETAGSGRUPP MED VERKSAMHETER INOM FINANS, FASTIGHETER, FÖRSÄKRING OCH DETALJHANDEL

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.