Följ Ikano Bostad

Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2016

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2016 14:00 CEST

  • Hyresintäkterna ökade med 2,5 % (4,8 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samt omförhandlade hyror och intäkterna uppgick till 137,3 mkr (133,9 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 1,0 % (1,0 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar är i nivå med föregående år och uppgick till 59,5 mkr (59,0 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 167,3 mkr (116,5 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 4,5 % (3,5 %). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 4,7 mkr (-1,5 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 151,2 mkr (108,5 mkr), beroende på högre värdeförändring på förvaltningsfastigheter jämfört med föregående år.


För mer information kontakta:

Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter
Tel: +46 73 429 25 65
maria.ryden@ikano.se

Läs mer på ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2016.

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.