Följ Ikano Bostad

Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 09:00 CET

  • Hyresintäkterna ökade med 3,0 % (4,3 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samt omförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 278,2 mkr (269,9 mkr). 
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,7 % (1,0 %). 
  • Rörelseresultat före värdeförändringar är i nivå med föregående år och uppgick till 122,5 mkr (120,7 mkr). 
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 410,4 mkr (189,9 mkr). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav. 
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 2,0 mkr (-3,4 mkr). 
  • Resultat efter skatt uppgick till 373,7 mkr (188,1 mkr), beroende på högre värdeförändring på förvaltningsfastigheter jämfört med tidigare år.

För mer information kontakta:

Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter Tel: +46 73 429 25 65 maria.ryden@ikano.se 
För mer information se www.ikanobostad.se 

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2017.

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger, förvaltar och utvecklar företaget hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter och har cirka 1 300 bostäder i produktion.

Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.