Följ Ikano Bostad

Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2016

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 09:00 CEST

  • Hyresintäkterna ökade med 3,5 % (4,2 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samt omförhandlade hyror, och intäkterna uppgick till 68,6 mkr (66,3 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,9 % (1,0 %)
  • Rörelseresultat före värdeförändringar är i nivå med föregående år och uppgick till 28,4 mkr (28,1 mkr)
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 32,8 mkr (5,8 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 0,9 % (0,2 %). Den orealiserade värdeförändringen beror på lägre avkastningskrav och förbättrade driftsnetton.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 3,9 mkr (-4,5 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 33,8 mkr (7,8 mkr), beroende på högre värdeförändring på förvaltningsfastigheterna.

För mer information kontakta:

Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter
Tel: +46 73 429 25 65
maria.ryden@ikano.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016.

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.