Följ Ikano Bostad

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 12:00 CEST

  • Hyresintäkterna ökade med 4,8 % (4,8 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samt omförhandlade hyror och uppgick till 133,9 mkr (127,8 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 1,0 % (1,2 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med 6,5 mkr främst beroende på ökade hyresintäkter. Rörelseresultatet uppgick till 59,0 mkr (52,4 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 116,5 mkr (34,6 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 3,3 % (1,1 %). Den orealiserade värdeförändringen är hänförlig till fastigheter med lägre avkastningskrav samt ökade hyresnivåer.
  • Koncernen använder sig sedan oktober 2014 av räntederivatinstrument. Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 1,5 mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 108,5 mkr (45,9 mkr), beroende på högre värdeförändring på förvaltningsfastigheter.

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2015.

Ladda ner

Delårsrapport Q2 2015 Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ)

150814 Pressmeddelande Delårsrapport Q2 2015

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.