Följ Ikano Bostad

Bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 08:00 CET

  • Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samt omförhandlade hyror och intäkterna uppgick till 269,9 mkr (258,8 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 1,0 % (1,1 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med 7,6 mkr främst beroende på ökade hyresintäkter. Rörelseresultatet uppgick till 120,7 mkr (113,1 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 189,9 mkr (165,2 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 5,7 % (5,4 %). Den orealiserade värdeförändringen beror på lägre avkastningskrav och förbättrade driftsnetton.
  • Koncernen använder sig sedan oktober 2014 av räntederivatinstrument. Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 3,4 mkr (-4,6 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 188,1 mkr (170,7 mkr), beroende på högre värdeförändring på förvaltningsfastigheterna.

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2016.

Ladda ner

Bokslutskommunike 2015 Ikano Bostad Stockholm Holding AB (15 feb 2016).pdf

160215 Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2015.pdf

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.